• Klimaatverandering

  Zeespiegel stijgt 3 meter in 2100

  Temperatuurstijging steden in 2050
  Temperatuurstijging steden in 2050

  De Nederlandse zeespiegel kan volgens onderzoekers van waterkundig instituut Deltares in 2100 met één tot twee meter zijn gestegen als de aarde maximaal 2 graden opwarmt. Is de opwarming twee keer zo groot, dan kan de Noordzeespiegel tot drie meter stijgen in 2100 en een eeuw later tot acht meter. Bij het huidige wereldwijde beleid is de verwachte opwarming 3 tot 5 graden.

  Voor de toekomst van Nederland is het cruciaal dat het klimaatakkoord van Parijs gehaald wordt, schrijft Deltacommissaris Wim Kuijken. Als dat niet lukt, is de situatie volgens hem alarmerend. “Dit rapport laat zien hoe ongelofelijk belangrijk het is dat de Parijse afspraken, om de opwarming te beperken tot onder de 2 graden, gehaald worden.”

  Vooralsnog houdt Nederland zich niet aan het akkoord van Parijs en Trump stapt uit (America First). Formeel hebben Rusland en India toegestemd, maar in de praktijk zijn dat de grootste vervuilers. Veel Russen zijn juist blij met de klimaatverandering. In hun koude land wordt het warmer, de zeevaartroute van de Noordoost passage is nu al deels ijsvrij. Olie en gas in de poolgebieden kan makkelijker gewonnen worden, wat een hoop geld oplevert.

  Nog voor het in werking treden van het Akkoord was er twijfel gerezen of de doelstellingen van Parijs, zelfs bij toepassing, zouden volstaan om de opwarming tot 1,5° of 2 °C te beperken.

  Zeespiegelstijging: Welke provincies geven we op?

  Onderzoeker Geert van der Meulen (TU Delft) stelt de vraag: Welke provincies gaan we opgeven als de zeespiegel zoveel meters stijgt? Daar komt nog bij dat de veenbodem verder daalt door inklinking. Er komt een moment dat Nederland een deel van het land zal moeten opgeven of dat de natuur die beslissing met een watersnoodramp vóór is. Is het wel zo verstandig om zo veel te investeren in de Randstad, als die het ergst bedreigd is?

  Kaart van Nederland na 3 meter zeespiegelstijging (stijging instelbaar op kaart)

  Is de klimaatverandering echt zo erg?
   

 • Klimaatverandering

  Klimaatverandering: Is het echt zo erg?


  Klimaatverandering: Lewis Pugh zwemt in 2009 als eerste mens over de Noordpool

  Noordpool binnen tien jaar bevaarbaar
   


  James Balog fotografeert gletsjers
  ieder uur, jarenlang

  Klimaatverandering: IJs is de kanarie in de globale kolenmijn

  In kolenmijnen werden kanaries ingezet om te waarschuwen tegen mijngas: als de kanarie dood omviel moest je maken dat je wegkwam.
  Het wegsmelten van het poolijs en de gletsjers op Groenland, IJsland, de Alpen en de rest van de wereld is het ultieme waarschuwingssignaal dat de klimaatverandering doorzet. Het is geen theoretisch verhaal van computermodellen. Het ijs smelt omdat de Aarde substantieel opwarmt.

  James Balog was eerst een klimaatscepticus en werd als natuurfotograaf overtuigd door het afsmelten van de gletsjers op Groenland en IJsland.

  De poolkappen smelten en de wijn groeit nu niet alleen in Limburg en Brabant, maar ook al in Groningen. Ons klimaat wordt stapsgewijs zo warm als in Zuid-Frankrijk.

  Kaart van Nederland na 3 meter zeespiegelstijging (stijging instelbaar op kaart)
   

  Klimaatverandering: 20.000 jaar geleden mondden de Theems en de Rijn in het KanaalDit is een heel bijzondere kaart. Ooit, 20.000 jaar geleden, tijdens de laatste ijstijd, mondden de Theems en de Rijn in het Kanaal. De Noordzee bestond niet en er was alleen een smalle zeestraat naar de Oostzee. Vroeger dacht men ten onrechte dat de Theems een zijrivier van de Rijn was en de monding van de Rijn aan de kust tussen Schotland en Denemarken lag.

  Sindsdien is de zeespiegel continu aan het stijgen, eerst door natuurlijke oorzaken en naar men denkt sinds de 20e eeuw door menselijke oorzaken.

  Een vraag voor de klimaatsceptici

  Als Nederland onderloopt, maakt het dan wat uit of dat een natuurlijke of menselijke oorzaak heeft?

  Amersfoort aan Zee: Nieuwe en Oude Landkaarten

  97% van de klimaatwetenschappers zegt dat het klimaat verandert en dat dit wordt veroorzaakt door de mens