Klimaatverandering

Zeespiegel stijgt 3 meter in 2100

Temperatuurstijging steden in 2050
Temperatuurstijging steden in 2050

De Nederlandse zeespiegel kan volgens onderzoekers van waterkundig instituut Deltares in 2100 met één tot twee meter zijn gestegen als de aarde maximaal 2 graden opwarmt. Is de opwarming twee keer zo groot, dan kan de Noordzeespiegel tot drie meter stijgen in 2100 en een eeuw later tot acht meter. Bij het huidige wereldwijde beleid is de verwachte opwarming 3 tot 5 graden.

Voor de toekomst van Nederland is het cruciaal dat het klimaatakkoord van Parijs gehaald wordt, schrijft Deltacommissaris Wim Kuijken. Als dat niet lukt, is de situatie volgens hem alarmerend. “Dit rapport laat zien hoe ongelofelijk belangrijk het is dat de Parijse afspraken, om de opwarming te beperken tot onder de 2 graden, gehaald worden.”

Vooralsnog houdt Nederland zich niet aan het akkoord van Parijs en Trump stapt uit (America First). Formeel hebben Rusland en India toegestemd, maar in de praktijk zijn dat de grootste vervuilers. Veel Russen zijn juist blij met de klimaatverandering. In hun koude land wordt het warmer, de zeevaartroute van de Noordoost passage is nu al deels ijsvrij. Olie en gas in de poolgebieden kan makkelijker gewonnen worden, wat een hoop geld oplevert.

Nog voor het in werking treden van het Akkoord was er twijfel gerezen of de doelstellingen van Parijs, zelfs bij toepassing, zouden volstaan om de opwarming tot 1,5° of 2 °C te beperken.

Zeespiegelstijging: Welke provincies geven we op?

Onderzoeker Geert van der Meulen (TU Delft) stelt de vraag: Welke provincies gaan we opgeven als de zeespiegel zoveel meters stijgt? Daar komt nog bij dat de veenbodem verder daalt door inklinking. Er komt een moment dat Nederland een deel van het land zal moeten opgeven of dat de natuur die beslissing met een watersnoodramp vóór is. Is het wel zo verstandig om zo veel te investeren in de Randstad, als die het ergst bedreigd is?

Kaart van Nederland na 3 meter zeespiegelstijging (stijging instelbaar op kaart)

Is de klimaatverandering echt zo erg?
 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *